raty
PADI RESCUE DIVER

Rescue Diwer - Nurek ratownik


Kurs Rescue Diver, to bardzo ciekawy kurs dla tych wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej być profesjonalni podczas nurkowania. 
Dzięki temu kursowi poznasz techniki ratownictwa nurkowego i staniesz się bardziej profesjonalny. 
Jest to jeden z tych kroków, który zmienia życie. Nagle masz wiedzę i kompetencje, aby udzielać pomocy przedmedycznej, organizować i kierować akcjami ratunkowymi.

W ramach kursu nauczysz się zapobiegać problemom, jakie mogą wystąpić pod wodą, a także radzić sobie w sytuacjach awaryjnych.

Wymagania wstępne 

- po rozpoczęciu kursu i przed przystąpieniem do 2-giej sesji rozwoju wiedzy należy ukończyć kurs Emergency First Response
- posiadać certyfikat PADI Advanced Open Water Diver / PADI Junior Advanced Open Water Diver 
lub inny kwalifikujący stopień innej organizacji szkoleniowej, zalogowane minimum 20 nurkowań 
oraz doświadczenie w dziedzinie nurkowania głębokiego i podwodnej nawigacji

Program 

- teoretyczne sesje szkoleniowe - sesje rozwoju wiedzy 
- ratownicze sesje szkoleniowe na wodach basenowych lub basenopodobnych 
- scenariusze ratownicze na wodach otwartych 
- egzamin

Po zakończeniu programu uczestnik otrzymuje certyfikat PADI Rescue Diver stanowiący potwierdzenie wiedzy i kompetencji w zakresie ratownictwa nurkowego. 
Absolwenci tego kursu są jednocześnie kwalifikowanymi ratownikami przedmedycznymi Emergency First Response.