raty
PADI DIVEMASTER

Divemaster - Mistrz nurkowania


Pierwszy kurs dla profesjonalisty nurkowego PADI

PADI Divemaster, to kurs, który stawia cię tylko o krok od zostania Instruktorem Nurkowania organizacji PADI. Divemaster jest profesjonalnym przewodnikiem certyfikowanych nurków i może prowadzić niektóre programy PADI. Divemaster PADI to osoba, które bez problemu znajdzie zatrudnienie w każdym Centrum Nurkowym na całym świecie.

Szkolenie Divemaster'a ma za zadanie rozwinąć Twoje umiejętności zarządzania wycieczkami nurkowymi, prowadzenia nurkowań oraz pomagania i asystowania instruktorom w trakcie kursów.

Wymagania wstępne

- być certyfikowanym na stopień PADI Advanced Open Water Diver lub inny kwalifikacyjny innej organizacji szkoleniowej
- być certyfikowanym na stopień PADI Rescue Diver lub inny kwalifikujący innej organizacji szkoleniowej 
- wykonać i mieć udokumentowanych we własnej książeczce nurkowej (log book) 20 nurkowań ( do zakończenia kursu i certyfikacji kursant musi przedstawić potwierdzenie zalogowanych 60-ciu nurkowań) 
- mieć ukończone 18 lat 
- dostarczyć zaświadczenie lekarskie oświadczające, że kandydat może uprawiać nurkowanie (nie starsze niż 12 miesięcy) 
- przedłożyć dowód ukończenia kursu Emergency First Response lub odpowiedni innej organizacji w okresie ostatnich 24 miesięcy

Program

Szkolenie składa się z 12 zakresów tematycznych począwszy od teorii nurkowania aż do asystowania kursantom podczas szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat PADI Divemaster.

Certyfikowany Divemaster PADI o aktywnym statusie może:

 1. Samodzielnie prowadzić wycieczkę podwodną podczas nurkowań szkoleniowych nr 2,3,4 na kursach Open Water Diver / Scuba Diver, w relacji 2:1 (dwóch uczestników na jednego Divemastera).
 2. Towarzyszyć kursantom na szkoleniu Open Water Diver / Scuba Diver pod pośrednim nadzorem Instruktora - (podczas pływania po powierzchni od miejsc zanurzenia/ wynurzenia, podczas ćwiczenia nawigacyjnego, nadzorowania grupy na powierzchni lub pod wodą w czasie gdy instruktor przeprowadza demonstrację lub ocene umiejętności z kursantem lub parą kursantów).
 3. Przeprowadzać kolejne nurkowania podczas programu Discover Scuba Diving w relacji 2:1 (jeżeli jest ubezpieczony), po tym jak uczestnicy pozytywnie zaliczą pod nadzorem Instruktora PADI nurkowanie szkoleniowe nr 1 w ramach tego programu.
 4. Przeprowadzać program PADI Discover Local Diving ( o ile Divemaster spełnia wymagania związane z ubezpieczeniem).
 5. Przeprowadzać program PADI Discover Snorkeling ( o ile Divemaster spełnia wymagania związane z ubezpieczeniem).
 6. Przeprowadzać program PADI Scuba Review dla certyfikowanych nurków Open Water Diver lub o wyższym poziomie certyfikacji lub dla osób z certyfikatem Scuba Diver PADI, które pragną tylko odświeżyć swoje umiejętności ( o ile Divemaster spełnia wymagania związane z ubezpieczeniem).
 7. Towarzyszyć kursantom podczas ich nurkowań szkoleniowych w ramach kursów PADI Adventure in Diving, kursów specjalistycznych i kursu Nurka Ratownika.
 8. Ogólnie nadzorować kursantów jak i nurków certyfikowanych podczas szkoleń lub innych aktywności nurkowych, pomagając podczas planowania i organizowania nurkowania oraz samego nurkowania.
 9. Asystować Instruktorowi PADI o statusie nauczycielskim podczas prowadzenia szkoleń nurkowych na wodach otwartych i wodach basenowych lub basenopodobnych.
 10. Przeprowadzać samodzielnie kurs PADI Skin Diver oraz certyfikować uczestników kursu.
 11. Prowadzić zajęcia basenowe w części dotyczącej pływania w ABC podczas nurkowania nr 2,3,4 lub 5 kursu Open Water Diver.
 12. Po ukończeniu kursu Instruktorskiego Emergency First Response, samodzielnie prowadzić kursy Emergency First Response.
 13. Samodzielnie prowadzić program Discover Scuba Diving w basenie lub wodach basenopodobnych do maksymalnej głebokości 6 metrów, jeśli Divemaster otrzymał kwalifikację jako Discover Scuba Diving Leader.
 14. Po uzyskaniu specjalizacji do nauczania specjalizacji Cyfrowa Fotografia Podwodna pod nadzorem Instruktora tej specjalizacji.

Jak możesz zauważyć - Divemaster PADI, to profesjonalista i posiada bardzo duże uprawnienia szkoleniowe oraz w zakresie prowadzenia wycieczek podwodnych dla certyfikowanych nurków