raty
Serwis automatówUżywamy tylko oryginalnych kitów serwisowych oraz zalecanych smarów
(wszystkie certyfikaty na dole strony)

Sprawdź nas czy na pewno jesteśmy autoryzowanym serwisem
Posiadamy wszystkie aktualne certyfikaty , do wglądu w naszym CN

APEKS - http://www.technikapodwodna.pl/serwis.html
TECHNIKA PODWODNA tel (+48 22) 666 13 04

Serwis automatu powinien być wykonywany raz do roku lub co 100 nurkowań

W razie pracy automatu w cięzkich warunkach (np.: nurkowanie w słonej wodzie) , zaleca się serwisowanie automatu częściej z uwagi na szybciej zużywajace się cześci.

Zaleca się nie korzystanie z nieautoryzowanych serwisów automatów z uwagi na możliwość uszkodzenia automatu, jak i jednoczesną utratę gwarancji !!!

Sprawny automat to bezpieczne nurkowanie.

Każdy powierzony nam automat oddechowy jest dokładnie przeglądany, szyszczony i myty w myjce ultradźwiękowej i osuszany. Następnie wymieniamy wszystkie elementy wchodzące  w skład kitu serwisowego,smarowny smarami zalecannymi przez producenta. Następnie składamy automat i regulujemy zgodnie z zaleceniami producenta.

Do automatów AQUALUNG używamy tylko smaru do czystości tlenowej , Oringi są wykonane z materiału EPDM - ten materiał jest tylko kompatybilny ze smarem do czystośi tlenowej , zwykle smary silikonowe mogą rozpuszczać oringi w automacie .

Każdy automat oddechowy trafiający do naszego serwisu otrzymuje potwierdzenie wykonania serwisu oraz komplet wymienionych części serwisowych w oryginalnych opakowaniach.

 SERWIS AUTOMATÓW - CENNIK

APEKS

 I st serwis + kit (pełny serwis)  --------------------------------- 130,00 zł
 II st serwis + kit (pełny serwis) ---------------------------------- 75,00 zł

(wszystkie certyfikaty na dole strony)

TAK WYGLĄDA ORYGINALNY KIT SERWISOWY POSEIDONA

 

TAK WYGLĄDA ORYGINALNY KIT SERWISOWY AQUALUNGATAK WYGLĄDA ORYGINALNY KIT SERWISOWY APEKSA


 

Ostrzeżenie
Firma Technika Podwodna sp zoo przypomina wszystkim użytkownikom automatów firmy APEKS że do serwisowania automatów firmy Apeks są uprawnione jedynie i wyłącznie autoryzowane centra nurkowe. Każde centrum autoryzowane posiada aktualny certyfikat wystawiony przez firmę Technika Podwodna sp. zoo.
WYKONANE SERWISU AUTOMATU APEKS W NIEAUTORYZOWANEM PUNKCIE SERWISOWYM SKUTKUJE NATYCHMIASTOWĄ UTRATĄ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI FIRMY APEKS.
W/w sytuacja (nieautoryzowany serwis) zwalnia firmę Technika Podwodna oraz firmę Apeks z jakiejkolwiek odpowiedzialności w wypadku zaistnienia jakiegokolwiek uszkodzenia automatu i jakichkolwiek skutków dodatkowych z tym związanych w tym uszczerbku na zdrowiu użytkownika.
Przypominamy także że każdy użytkownik powinien otrzymać automat prawidłowo serwisowany z odpowiednim wpisem w karcie serwisowej automatu. Powinien także otrzymać zwrot wszystkich części wymienionych w czasie serwisu wraz z ORYGINALNYM OPAKOWANIEM ZESTAWÓW SERWISOWYCH DO I i II STOPNIA użytych podczas serwisu. Pozwala to na ostateczna weryfikację skuteczności oraz prawidłowości wykonania serwisu w autoryzowanym punkcie.
Brak etykiet opakowań I i II stopnia może wskazywać na wykonanie serwisu w sposób nieautoryzowany ze wszystkimi skutkami jak wyżej.
Ogólne warunki gwarancji producenta znajdują się w instrukcji użytkownika w wersji drukowanej lub na dysku CD.
Z poważaniem firma Technika Podwodna sp zoo
Wyłączny Przedstawiciel firmy Apeks w Polsce.Wszystkie nasze certyfikaty ;-)